Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-10

Skarga C J S na zarządzenie W G B w przedmiocie powołania M B na funkcję organu [...] w B, wniosku skarżącego o uzupełnienie postanowienia WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SA/Wr 318/0

III SAB/Wr 11/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność R G B w przedmiocie braku nadzoru nad SPZAOZ w B

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-14

Skarga C. J. S., na zarządzenie Wójta Gminy B. w przedmiocie powołania M. B. na funkcję organu SPZAOZ w B.,

III SA/Wr 153/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-03

Wniosek w przedmiocie ustanowienia Odznaczenia Zasłużonych dla Miasta i Gminy B

III SA/Wr 267/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-06

Skarga P M na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały R P w M w sprawie przeprowadzenia procedury wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego [...] w M wniosku [...] R W

II SA/Wa 640/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie zawieszenia organów Gminy [...] i ustanowienia zarządu komisarycznego

III SA/Wr 318/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-12

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłat sądowych w łącznej kwocie [...] zł. uiszczonych od zażaleń na postanowienia tutejszego Sądu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 318/08 oddalających wnioski C J S o wyłączenie sędziów od orzekania w sprawie

II SA/Sz 1134/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-01

skarg Gminy Miasto Stargard Szczeciński i I. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Kr 159/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-06

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Zakładu [...]

II SA/Go 793/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Komisji
1   Następne >   +2   4