Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SO/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Wniosek w przedmiocie uchwały o wyborze starosty

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Miasta

III SA/Kr 432/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Nr [...] w przedmiocie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

III SA/Kr 885/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej, zróżnicowanych stawek opłaty targowej dla podmiotów prowadzących działalność handlową na targowiskach i w halach targowych na terenie Gminy Miejskiej

III SAB/Kr 10/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Kr 915/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-26

Skarga S. C. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru ławników

III SA/Kr 855/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy

III SA/Kr 212/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia na terenie miasta zakazu używania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych wyłączonych spod koncesjonowania