Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Op 424/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie odwołania skarbnika gminy

II SA/Op 161/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady miejskiej

II SA/Op 159/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego rady miejskiej

II SA/Op 158/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady miejskiej

II SA/Op 215/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie nadania statutu powiatowemu centrum pomocy rodzinie

II SA/Op 56/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kolonowskiem w przedmiocie ustalenia regulaminu targowiska

II SA/Op 160/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady miejskiej

II SA/Op 157/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego rady miejskiej

II SA/Op 283/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

Sprawa ze skargi R. O. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 217/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   2