Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 235/04 - Wyrok NSA z 2004-05-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Rudna w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

OSK 763/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad na podstawie których przysługują Radnym Miasta Krakowa diety za udział w pracach Rady Miasta Krakowa i jej organów

OSK 607/04 - Wyrok NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Pabianice w przedmiocie powołania sekretarza Miasta Pabianice