Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Rz 1263/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zawiązania przez Powiat [...] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 'A Sp. z o.o.'

II SA/Rz 1264/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

Wniosek w przedmiocie likwidacji SP ZOZ [...]

SA/Rz 909/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-10

skarg M. M. na uchwałę Nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów Organów Osiedla i uchwały Nr [...] Rady Miasta [...] w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli

II SA/Rz 29/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Rz 213/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością

II SA/Rz 1264/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II SA/Rz 1264/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II SA/Rz 532/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpoznania skargi na sposób przeprowadzenia wyboru sołtysa

II SA/Rz 1273/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania wójta przed upływem kadencji

II SA/Rz 909/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy [...] w okręgu wyborczym nr [...]
1   Następne >   2