Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 1839/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy R.

II OSK 668/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 669/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II OSK 1840/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

II OSK 353/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku D. R. o wymierzenie Radzie Gminy w S. grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II OSK 1840/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

II OSK 1838/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy R.

II OSK 1838/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy R.

II OSK 1839/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy R.

II OSK 1841/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.
1   Następne >   2