Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1839/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy R.

II OSK 668/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 669/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II OSK 720/08 - Wyrok NSA z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w T. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w T.

II OSK 887/08 - Wyrok NSA z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie powołania skarbnika gminy

II OSK 1262/08 - Wyrok NSA z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w A. w przedmiocie wyboru ławników

II OSK 1614/07 - Wyrok NSA z 2008-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w P. w przedmiocie wyboru Rady Fundacji

II OSK 1746/07 - Wyrok NSA z 2008-03-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1840/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

II OSK 61/08 - Wyrok NSA z 2008-04-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa M.
1   Następne >   3