Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 331/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. nr [...] w przedmiocie przyjęcia statutów sołectw gminy

II OSK 211/16 - Wyrok NSA z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym

II OZ 1314/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego

II OZ 1331/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego

II OSK 2035/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy B.

II OSK 2733/14 - Wyrok NSA z 2016-07-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie nadania nazwy ulicy we wsi S.

II OSK 847/16 - Wyrok NSA z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie braku zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy [...]

II OSK 539/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

II OSK 689/16 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1280/16 - Wyrok NSA z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2