Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gl 976/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie protestu w sprawie wyboru sołtysa

II SA/Rz 269/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Miejskiej w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi H. K. na działalność Burmistrza [...]

III SA/Gd 819/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 817/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lęborku stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 70/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Bd 1069/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o prace z radnym

III SA/Gd 37/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej [...] nr [...] w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 756/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność § 2 ust. 1, § 3 ust. 3 i ust. 4 pkt e i f oraz § 5 ust. 1 zdanie trzecie załącznika do zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 780/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 818/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 1. stwierdza nieważność załącznika do zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 1 pkt 1, 3, 4, 5, § 2, § 3, § 4 pkt 1 ppkt 1.3 i 1.4, § 5 pkt 3, 4, 5, 8, 9, § 6 pkt 7 i 8, § 7, 2.
1   Następne >   +2   +5   +10   37