Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 169/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] nr [...] w sprawie zmian w Statucie Gminy [...] (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 57 poz. 848)