Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Op 362/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w U. w przedmiocie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

II SA/Op 716/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-02-13

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwalę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie statutu sołectwa