Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło

II SA/Op 260/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Wr 2563/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie zmiany uchwały , nr X/102/2003 dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Wołczyn po rozpoznaniu wniosku Gminy Wołczyn o sprostowanie wyroku WSA w Opolu sygn. akt II SA/Wr 2563/2003