Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 260/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Wr 2563/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie zmiany uchwały , nr X/102/2003 dotyczącej uchwalenia Statutu Gminy Wołczyn po rozpoznaniu wniosku Gminy Wołczyn o sprostowanie wyroku WSA w Opolu sygn. akt II SA/Wr 2563/2003

II SA/Op 605/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego