Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Op 537/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zasad przysługiwania diet sołtysom. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Op 151/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie statutu sołectwa stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Op 301/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic miasta

II SA/Op 301/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-15

Skarga M. G. na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic miasta