Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Op 118/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu obywatelskiego

II SA/Op 397/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta oraz wymagań jakie powinien spełniać jego projekt