Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Op 56/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kolonowskiem w przedmiocie ustalenia regulaminu targowiska

II SA/Op 217/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.