Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Op 100/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie wynagrodzenia burmistrza

II SA/Op 112/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle. w przedmiocie jednostki pomocnicze

II SA/Op 307/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie wynagradzania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

II SAB/Op 35/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie podjęcia uchwały unieważniającej wybory sołtysa oraz uchwały o przeprowadzeniu ponownych wyborów sołtysa

II SA/Op 336/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami w sprawie unieważnienia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim

II SA/Op 569/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie statutu sołectwa

II SA/Op 459/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie statutu

II SA/Wr 1603/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-09-12

Sprawa ze skargi J. R. w przedmiocie postępowania Rady Miejskiej w Kluczborku

II SA/Op 308/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie w przedmiocie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Paczków składników mienia komunalnego do korzystania

II SA/Op 47/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Namysłowie w przedmiocie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia wkładów w spółce
1   Następne >   +2   6