Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SAB/Op 35/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie podjęcia uchwały unieważniającej wybory sołtysa oraz uchwały o przeprowadzeniu ponownych wyborów sołtysa

II SA/Op 336/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami w sprawie unieważnienia dodatkowych nazw miejscowości w języku niemieckim

II SA/Op 459/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie statutu

II SA/Op 324/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie statutu gminnej jednostki organizacyjnej

II SA/Op 537/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie statutu gminy

II SA/Op 238/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki

II SA/Op 134/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie ustanowienia regulaminu odznaki honorowej

II SA/Op 133/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie ustanowienia tytułu zasłużonego obywatela

II SA/Op 396/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie nadania nazwy placowi publicznemu

II SA/Op 537/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zasad przysługiwania diet sołtysom. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
1   Następne >   +2   5