Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 564/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie w całości.

III SA/Wr 565/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. G. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania uchyla zaskarżone postanowienie w całości.