Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 487/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi W. T. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem tutejszego Sądu w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego,

II OSK 1458/08 - Wyrok NSA z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza O. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w O.

II OSK 134/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie powołania Zarządu Dzielnicy [...] Miasta Stołecznego Warszawy

II OSK 969/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów

II SA/Ol 967/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi Gminy na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Go 516/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę z radnym

II SA/Go 628/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-10

Sprawa ze skargi [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 413/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

III SA/Łd 520/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie referendum gminnego w sprawie zamierzeń inwestycyjnych

II SA/Op 557/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-19

Sprawa ze skargi J. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2