Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Gl 1455/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie jednostek pomocniczych

IV SA/Gl 1485/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie jednostek pomocniczych

III SA/Gl 249/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-06-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta R. z dnia [...] r. nr [...]

IV SA/Gl 1053/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi Gminy C.-D. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ś. w przedmiocie radnego

III SA/Gl 124/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nadania nazw ulic

IV SAB/Gl 38/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie radnych

III SA/Gl 26/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie radnych

III SA/Gl 80/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy B. zmieniającej uchwałę Rady Gminy B. z .r. nr [...] dotyczącą przyjęcia zasad współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

IV SA/Gl 1108/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi Gminy C. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie radnego

IV SA/Gl 1213/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie regulaminu rady gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   26