Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Gl 450/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przystąpienia gminy do spółki akcyjnej

IV SA/Gl 707/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie utworzenia Związku Metropolitalnego

IV SA/Gl 613/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-02

Sprawa ze skargi Miasta B. na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

III SA/Gl 472/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie kontroli działalności spółek utworzonych przez miasto

IV SA/Gl 1060/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-19

Sprawa ze skargi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

III SA/Gl 448/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta

III SA/Gl 752/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie diet dla radnych

III SA/Gl 449/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania komisji, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania

III SA/Gl 409/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie statutu gminy uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

III SA/Gl 119/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli
1   Następne >   +2   4