Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gl 747/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-06-20

Sprawa ze skargi Rady Miasta J. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gl 977/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-17

Sprawa ze skargi Rady Miejskiej w C. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gl 878/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-09-06

Sprawa ze skargi Rady Miejskiej w D. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego:

III SA/Gl 1529/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-14

Sprawa ze skargi Gminy R. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gl 608/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-06-28

Sprawa ze skargi Gminy B. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gl 1528/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-02-21

Sprawa ze skargi Gminy R. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gl 642/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania praw miejskich gminie

III SA/Gl 1398/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta w przedmiocie określenia zasad wynagradzania członków Komisji Urbanistyczno

III SA/Gl 808/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gl 379/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-04-15

Sprawa ze skargi G. C. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.
1   Następne >   2