Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Gl 1053/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi Gminy C.-D. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ś. w przedmiocie radnego

III SA/Gl 124/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nadania nazw ulic

III SA/Gl 26/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie radnych

III SA/Gl 80/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy B. zmieniającej uchwałę Rady Gminy B. z .r. nr [...] dotyczącą przyjęcia zasad współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

IV SA/Gl 1108/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi Gminy C. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie radnego

IV SA/Gl 1213/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie regulaminu rady gminy

III SA/Gl 125/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-07-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie upoważnienia do działań związanych z naruszeniem dóbr radnych przez inicjatora referendum gminnego,

III SA/Gl 125/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie upoważnienia do działań związanych z naruszeniem dóbr radnych przez inicjatora referendum gminnego

III SA/Gl 265/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-27

Sprawa ze skargi Powiatu M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie odwołania starosty

IV SA/Gl 989/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-08-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie statutu Miasta C. /uchwały Rady Miejskiej C. z dnia [...] r. Nr [...]
1   Następne >   2