Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Gl 129/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

IV SA/Gl 35/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi Miasta Ś. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

IV SA/Gl 666/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ogłoszenia konsultacji społecznych

IV SA/Gl 276/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie statutu jednostki budżetowej

IV SA/Gl 643/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie wstąpienia przez miasto do związku metropolitalnego

IV SA/Gl 765/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie wstąpienia przez miasto do związku metropolitalnego

IV SA/Gl 1137/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nadania imienia parkowi

IV SA/Gl 707/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie utworzenia Związku Metropolitalnego

IV SA/Gl 264/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

IV SA/Gl 847/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie statusu jednostki budżetowej
1   Następne >   2