Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6264 Zarząd gminy (powiatu, województwa) X

III SA/Lu 482/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sosnowica Nr XLII/262/10 w sprawie przedstawienia stanowiska Wojewodzie Lubelskiemu o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o odwołanie Wójta Gminy Sosnowica z zajmowanego stanowiska