Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2536/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy wjazdu na granicy

V SA/Wa 1681/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

V SA/Wa 1761/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stwierdzenia braku przesłanek do udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 2265/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania wizy pobytowej

V SA/Wa 2607/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-28

Skarga sprawy ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania wizy pobytowej krajowej

V SA/Wa 2084/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania wizy pobytowej krajowej

V SA/Wa 2083/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania wizy pobytowej krajowej;

V SA/Wa 1368/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia... stycznia 2008 r. Nr ... w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz określenia kosztów związanych z wydaleniem ponoszonych przez cudzoziemca

V SA/Wa 1970/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 2156/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2