Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OSK 1906/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

II OSK 1904/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

II OSK 1905/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

II OZ 757/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca