Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 1170/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania