Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1907/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 1090/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy z powodu oczywistej bezzasadności wniosku i braku przesłanek do udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1745/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 1540/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

V SA/Wa 2219/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i stwierdzeniu braku okoliczności uzasadniających udzielenie zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1230/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

V SA/Wa 2554/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-24

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji administracyjnej o odmowie nadania statusu uchodźcy i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji;

V SA/Wa 1192/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 1765/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

V SA/Wa 1494/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za tłumaczenie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
1   Następne >   +2   +5   11