Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 688/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za repatrianta

IV SA/Wa 1929/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-27

skarg I. V. i O. V. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości

IV SA/Wa 1114/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego

IV SA/Wa 1929/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości

IV SA/Wa 1114/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego

IV SA/Wa 2519/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

IV SA/Wa 1239/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego

IV SA/Wa 351/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 363/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zobowiązania do powrotu

IV SA/Wa 1760/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego