Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej X

II SA/Po 573/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wydalenia z terytorium RP

IV SAB/Wa 148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

IV SAB/Wa 148/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II SA/Rz 243/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

II SA/Go 571/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

II SA/Sz 1021/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Bk 886/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 2518/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 2518/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SAB/Wa 215/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt V SAB/WA 10/11
1   Następne >   2