Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej Kraków na orzeczenie Komisji Majątkowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie przywrócenia własności nieruchomości

II OSK 1742/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej Kraków na orzeczenie Komisji Majątkowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 687/07 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy Miasta Krakowa na orzeczenie Komisji Majątkowej nr [...] w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych