Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 400/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych

I SA/Wa 772/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania na rzecz parafii nieruchomości rolnej

I SA/Wa 874/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania na rzecz parafii nieruchomości rolnej

II OZ 662/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Klasztoru A. w K.

II OSK 33/09 - Wyrok NSA z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 199/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji