Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OSK 995/06 - Wyrok NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 2048/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1941/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-20

Sprawa ze skargi Gminy Miasta B. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spra w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 650/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia przejścia własności nieruchomości na rzecz kościelnej osoby prawnej

I SA/Wa 1896/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-22

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...], Towarzystwa Rozwoju Miasta i Gminy S., [...] Inicjatywy Gospodarczej, Rady Parafii Rzymskokatolickiej w S., J.B., R.D., B.P., A.S., T.W. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw Polskiego [...] w przedmiocie nieodpłatnego przekazania nieruchomości

I SA/Wa 1007/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-05

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w W. na pismo Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania własności nieruchomości zamiennej

I SA/Wa 706/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 664/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dóbr martwej ręki

I SA/Wa 447/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nabycia własności nieruchomości Skarbu Państwa

I SA/Wa 759/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej.
1   Następne >   2