Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SAB/Wa 623/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 931/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi Z. M. i T. M. na orzeczenie Komisji Majątkowej w przedmiocie przekazania nieruchomości

I SA/Wa 477/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa

I SA/Wa 619/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1032/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Niezależnej Gminy [...]

I SA/Wa 659/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 922/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej [...] w przedmiocie przyznania odszkodowania