Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 1465/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-05-09

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 747/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku