Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OSK 657/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-25

skargę kasacyjną D. W.- N. od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 148/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku J. W. i A. W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w G. dotyczącego przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w miejscowości S., powiat G., stanowiącej w dacie przejęcia własność M. i T. W.

I OSK 1162/07 - Postanowienie NSA z 2009-05-11

Wniosek o sprostowanie wyroku NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej W. K., M. B.-Z., A. B.-Z., J. H., P. B., W. Ł., B. W., P. Ł., A. Ł., P. Ł., M. Ł., S. K., G. K.-N., M. K., M. S., A. S., M. L. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2022/06

IV SA/Wa 1850/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OW 145/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. S. o stwierdzenie nieważności orzeczenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w N. T. znak: (...) w zakresie przejęcia na własność Państwa nieruchomości ziemskiej w S. /Miasto S./ po P. S. i P. z W. S.

I OZ 367/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 956/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie reformy rolnej

I OSK 84/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa

I OZ 45/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Gospodarki w przedmiocie nierozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   27