Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 58/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Łodzi w przedmiocie pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu działki oraz odmowie zwrotu gospodarstwa rolnego przejętego na rzecz Skarbu Państwa za świadczenie eme...

I OSK 2261/11 - Postanowienie NSA z 2013-07-26

Wniosek A. W. - Ł. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych '[...]' Sp. z o.o. w Krakowie oraz [...] S.A. z/s w Krakowie od wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 205/09 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , nr [...]...