Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OW 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

IV SA/Wa 2980/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-14

Skarga A. B. i S. P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2254/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

IV SA/Wa 2894/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2789/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego,

IV SAB/Wa 45/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-24

Sprawa ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. w likwidacji na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości

IV SAB/Wa 77/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-25

Sprawa ze skargi Z. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 574/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-23

Zażalenie na pkt 1 postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1473/18 - Postanowienie NSA z 2020-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 280/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   4