Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Kr 586/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

II SA/Kr 95/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 918/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania;

II SA/Kr 1052/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji;

II SA/Kr 995/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Kr 1023/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-21

Skarga Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa [...] w L. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 616/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia przejmującego na własność nieruchomości ziemskie

II SA/Kr 969/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1022/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania