Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1413/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skargi kasacyjne Prezydenta Miasta Poznania i Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. R., M. N. i B. N. na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia zatwierdzającego protokół zdawczo

I OSK 1806/07 - Wyrok NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania