Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1579/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 830/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 975/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1305/08 - Wyrok NSA z 2009-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 296/09 - Wyrok NSA z 2009-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 318/09 - Wyrok NSA z 2009-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wa 318/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania podania według właściwości

IV SAB/Wa 139/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 1982/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia