Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 621/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwier...

I SA/Wa 1805/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 877/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1707/15 - Wyrok NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 1803/15 - Postanowienie NSA z 2016-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1091/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 877/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 839/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-06

Sprawa ze skargi A.P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 547/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-24

skarg Spółdzielni Mieszkaniowej [...] i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 968/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   2