Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2375/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] lipca 2019 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2262/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

IV SA/Wa 2007/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1495/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia

IV SA/Wa 2627/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SAB/Wa 45/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-24

Sprawa ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. w likwidacji na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości

IV SA/Wa 2760/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów, Inwestycji I Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2281/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2388/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SAB/Wa 1/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   2