Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Łd 140/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. za zasadne

IV SAB/Wa 91/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-16

Sprawa ze skargi M. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Lu 817/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

II SA/Lu 139/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Lu 817/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

II SA/Lu 817/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 817/11

IV SAB/Wa 47/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Sz 313/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-04-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykonania aktu nadania

II SA/Kr 599/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-20

Sprawa ze skargi A.M. , W.M. , T.M. , J.M. i A.A. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem NSA

II SA/Łd 730/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania własności działek
1   Następne >   3