Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 2040/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2040/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Po 1363/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawrotu podania w sprawie nabycia na własność nieruchomości rolnej

II SA/Kr 1361/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu nieruchomości na własność Skarbu Państwa

IV SA/Po 1363/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawrotu podania w sprawie nabycia na własność nieruchomości rolnej

IV SA/Po 1363/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zwrotu podania w sprawie nabycia na własność nieruchomości rolnej

I OSK 1933/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wykonaniu aktu nadania

II SA/Bk 610/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-23

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy odmowy przyznania nieodpłatnego prawa własności nieruchomości

II SA/Kr 96/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 374/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego
1   Następne >   2