Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OW 151/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. P. (poprzednio G.), G. G. i S. G. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Gminy w Gietrzwałdzie , znak: [...] orzekającej, że gospodarstwo rolne, poło...

II SA/Gl 719/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną

II SA/Gl 835/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OW 95/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. H. o stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego bez odszkodowania

I OW 108/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku A. W. o stwierdzenie nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w N. w sprawie przekazania przez M. T. gospodarstwa rolnego o pow. [...] ha położonego we wsi M. na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za emeryturę post...

I OW 147/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie: wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przejęcia od W. i H. małżonków P. na własność Państwa bez odszkodowania nieru...

II SA/Gl 652/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 664/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną