Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6291 Nacjonalizacja przemysłu X

I OZ 604/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

I OZ 468/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

OSK 653/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa

IV SAB/Wa 29/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w przedmiocie zatwierdzenia protokołu zdawczo

IV SA/Wa 589/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie : odmowy wstrzymania wykonania orzeczenia

I SA/Wa 3067/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie : odmowy wznowienia postepowania administracyjnego

I SA/Wa 369/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OZ 792/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

I OZ 467/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 791/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Skarga o stwierdzenie nieważności
1   Następne >   +2   4