Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2007/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1495/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia

IV SA/Wa 2627/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SAB/Wa 1/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 847/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-04

skarg J. K., Miasta [...] i L. R. na decyzję Ministra Rozwoju z [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia i umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1799/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 559/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1374/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2618/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1570/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2